Výučba prvej pomoci pre žiadateľov | Autoškola MIRA - Rapant Dušan - máme tisíce spokojných klientov

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ponúkame nasledovné kurzy žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín:

 • AM
malý motocykel do objemu valcov 50ccm, maximálneho výkonu neprevyšujúceho 4kW a maximálnej konštrukčnej rýchlosti neprevyšujúcej 45km/h, potrebný vek žiadateľa - 15 rokov

 • A1
motocykel do objemu valcov 125ccm a maximálneho výkonu 11kW, potrebný vek žiadateľa - 16 rokov

 • A2
veľký motocykel s výkonom motora do 35kW, potrebný vek žiadateľa - 18 rokov

 • B
osobný automobil, potrebný vek žiadateľa - 17 rokov

 • C,CE
nákladný automobil, podmienkou je absolvovanie kurzu skupiny B, potrebný vek žiadateľa - 21 rokov

 • T
traktor

Ďalej ponúkame kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie:

 • Podľa platnej legislatívy je každý žiadateľ o vodičské oprávnenie povinný ku skúške o vodičské oprávnenie predložiť potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci na jednom z akreditovaných pracovísk. Jedným z nich sme aj my a tieto kurzy zabezpečujeme nielen našim žiakom v priebehu trvania výcviku v priestoroch Našej autoškoly.
 • Vlastníme akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR pre kurzy prvej pomoci žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov
 • Kurz prvej pomoci u nás môžu absolvovať aj žiaci z iných autoškôl

č. 05902-7/2009-OZdV

Podmienky zaradenia do výcviku

Pokiaľ ste sa rozhodli pre našu autoškolu, pre včasné a bezproblémové zaradenie do kurzu je potrebné:
 • vyplniť Prihlášku (elektronicky a poslať e-mailom alebo priamo v pobočke autoškoly)
 • odovzdať posudok o zdravotnej spôsobilosti "Záver o lekárskej prehliadke vodiča" (razítko lekára musí byť dobre čitateľné a musí byť od praktickeho lekára.

Dĺžka výcviku

Štandardná dĺžka výcviku je 6-8 týždňov, hlavne však závisí predovšetkým od Vášho aktívneho prístupu!


Ukončenie výcviku

Výcvik môže byť ukončený, ak absolvujete predpísaný počet hodín ako teoretickej, tak i praktickej výuky. Podstatné však je, aby ste sa cítili 100% pripravení, preto je možné v prípade potreby dohodnúť doučovacie hodiny.


Záverečná skúška

Na záverečnú skúšku Vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. K Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je potrebné doložiť kolok v hodnote 16,5 -€ pri sk.AM,A1,A2, 33,-€ pri sk.B,66,-€ pri sk.C,CE, ktorý nie je zahrnutý v cene kurzu (autoškoly ho do ceny kurzu nezahŕňajú, pretože sa nejedná o príjem pre autoškolu, ale o správny poplatok dopravnému inšpektorátu). Samotná skúška prebieha v autoškole za účasti skúšobného komisára, spravidla trvá od 7,00 hodiny do obedňajších hodín.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky